bibliakademia@gmail.com
Hol prédikált Keresztelő János? 
Kiket nevezett mérges kígyók fajzatainak?"Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában." (Máté 3:1)
"Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?"
(Máté 3:7)