bibliakademia@gmail.com

Hány férfi indult végül harcba Gedeonnal a midianiták ellen, miután Isten megpróbálta és megrostálta a seregét? Hányan hagyták el félelem és rettegés miatt?
"Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérének a nép közül huszonkétezeren, és csak tizezeren maradának ott. (...) És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, kiki a maga helyére." (Bírák 7:3,7)