bibliakademia@gmail.com

Kinek a házában vendégeskedett Jézus, amikor a bűnös asszony a könnyeivel mosta és a hajával törölgette meg a lábait?


"És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg." (Lukács 7:44)